تجهیزات


-تخت زایمان

-تخت نوزاد با تشک

-مولاژ نخاع

- مولاژ سر و صورت

-مولاژ گوش انسان

-مولاژ دستگاه تنفس

-مولاژ مجاری ادراری

-آمبوبگ اطفال و بزرگسال

-مولاژ جنین

-مولاژ دندان

-مدل پیشرفته تولد نوزاد

-تخت ژنیکولوژی

-مانکن احیاء نوزاد

-مدل IUD

-مدل انجام اپیزیاتومی

-مولاژ اسکلت کامل مرد

-مولاژ نمایش رحم

-مدل نمایش استخوان لگن

-سری کامل معاینه گوش

-چراغ پایه دار معاینه

-مدل عروسکی

-مانکن مدل بازو و تزریقات

-ترالی اورژانس

-تخت دوشکن

-اتوسکوپ، افتالموسکوپ

-مدل آموزشی بیماریهای زنان

-مولاژ جناغ سینه انسان

-اسکلت تمام تنه

-لارنگوسکوپ

-میز مولاژ

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۳۹۴