لیست Skill lab

قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 92، کلاسهای skill lab  طبق برنامه موجود بر روی بورد دانشکده به این شرح می باشد:

کلاسهای گروه A و B  با استاد محترم سرکار خانم دکتر رهبر روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 4-1 در کلاس مربوطه.

کلاسهای گروه C با استاد محترم سرکار خانم لیاقی روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 12-8 در کلاس مربوطه.

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۴