لیست کارگاه های اعضا هیات علمی

ردیف      عنوان کارگاه   مدرس   تاریخ اجرا
1 Endnote دکتر رامین شعبانی 1394/9/17
2 SPSS دکتر احسان کاظم نژاد

1394/9/28

1394/9/29

1394/9/30

 

ردیف    عنوان کارگاه      مدرس    تاریخ اجرا    
1       روش های نوین تدریس           دکتر دهقان زاده     اسفند 96
2 روش ارزشیابی آسکی دکتر سلامی کهن شهریور 96
3 روش ارزیابی علمی و بالینی دانشجو دکتر سلامی کهن شهریور 96
4 اعتبار بخشی دکتر چهرزاد خرداد 96
5 SPSS   بهار96
6 Endnote   بهار96
7 مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی   بهار96
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۷