تقویم آموزشی تابستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مجتمع پرستاری مامایی

تقویم آموزشی ترم تابستان 97

انتخاب واحد:

روز شنبه 97/4/16 لغایت روز پنج شنبه 97/4/21

شروع کلاس ها: روز شنبه 97/4/23

پایان کلاس ها: روز پنج شنبه 97/6/1

شروع امتحانات: روز شنبه 97/6/3

پایان امتحانات: روز سه شنبه 94/6/10

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۷