تقویم آموزشی نیمسال دوم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مجتمع پرستاری مامایی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

انتخاب واحد:

از روز شنبه مورخ 96/11/7 لغایت پنج شنبه مورخ 96/11/12

شروع کلاس ها: شنبه مورخ 96/11/14

حذف اضافه:

از روز شنبه مورخ 96/11/28 لغایت پنج شنبه مورخ 96/12/3

پایان کلاس ها: روز پنج شنبه 97/3/24

شروع امتحانات: روز یک شنبه  97/3/27

پایان امتحانات: روز یک شنبه 97/4/10

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۳۹۷