مدیر گروه پرستاری

نام کامل: بابک روزبهان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی-جراحی

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-مجتمع پرستاری مامایی-گروه پرستاری

درجه علمی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: عضو هیأت علمی-مربی

تلفن تماس: 4-3343153-013 داخلی 1176

Email: rouzbehan.bl@gmail.com, rouzbehan@live.com

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۴