انجمن های علمی

 

ردیف برنامه انجمن علمی پرستاری-مامایی در سال 1397 تاریخ اجرا
1 کارگاه مهارت های زندگی  
2 کارگاه بیماری ایدز در نوجوانان  

 

ردیف برنامه انجمن علمی پرستاری-مامایی در سال 96-1395 تاریخ اجرا
1 کارگاه جستجوی منابع تابستان 96
2 علم سنجی پاییز96
3 کارگاه مقاله نویسی  تیر 95
4 کارگاه روش تحقیق تیر 95
5 کارگاه SPSS آبان 95
6 کارگاه اندنوت آبان 95
7 سخنرانی و پانل غربالگری اختلالات مادرزادی اسفند 95
8 بازدید علمی مرکز بهداشت تیر 95
9 بازدید علمی مرکز بهداشت اسفند 95

 

ردیف برنامه انجمن علمی پرستاری-مامایی در سال 94-1393 تاریخ اجرا
1 درخواست انجمن علمی پرستاری برای بازدید علمی-آموزشی از یکی از مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان فومن در پاییز 94 مطرح گردید. پاییز 1394
2 درخواست انجمن علمی پرستاری برای برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: مهارتهای زندگی 1( در ارتباط با مسائل روز جوانان) با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) در پاییز 94 مطرح گردید. 1394/8/28
3 درخواست انجمن علمی پرستاری و مامایی برای برگزاری همایش داخلی با عنوان: عفونت های فصلی شایع با سقف بودجه 50000000(پنجاه میلیون ریال) در زمستان 94 مطرح گردید. پاییز 1394
4 درخواست انجمن علمی مامایی برای برگزاری کارگاه End note با تدریس آقای دکتر مهدی شهریاری با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) 94 مطرح گردید. 1394/8/25
5 درخواست انجمن علمی مامایی برای برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: مهارتهای زندگی 2(در ارتباط با مسائل روز جوانان) با سقف بودجه 5000000 ریال(پنج میلیون ریال) در پاییز 94 مطرح گردید. 1394/8/28
6 درخواست انجمن علمی مامایی برای بازدید علمی-آموزشی از شبکه بهداشتی درمانی استان و آشنایی با سیستم ارجاع/مرکز ناباروری(IVF) رشت در پاییز 94 مطرح گردید. پاییز 1394
7 سمینار خونریزی ها در زنان

1393

 

8 غدد متابولیک

1393/12/5

 

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۷