لیست کارگاه دانشجویان

ردیف عنوان کارگاه سال 1395   تاریخ
1 کارگاه نشانه شناسی 3 روز

شنبه  95/6/13

یکشنبه 95/6/14

دوشنبه 95/6/15

2 کارگاه احیای نوزاد

چهارشنبه 95/8/19

شنبه 95/8/22

 

ردیف عنوان کارگاه های سال 1396 تاریخ
1 روش تحقیق  
2 جستجوی منابع  
3 سمینار عفونت های فصلی شایع  
4 اختلالات مادرزادی  
5 کمک های اولیه  
6 CPR  
7 مراقبت های پرستاری در ICU  
8 مراقبت های پرستاری در CCU  
9 احیا نوزاد  
10 زایمان فیزیولوژیک و زایمان بی درد  
11 منوپوز  
12 Tele Medicine and Tele Nursing  
13 علم سنجی  
14 تفسیر الکتروکاردیوگرام  
15 سرطان  
16 بیماریهای مقاربتی  
17 آزمایشات کاربردی  
18 اصول نسخه نویسی مامایی  
19 SPSS  
20 مقاله نویسی  

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۷