اخبار وب سایت زیر مجموعه

اطلاعیه شماره ۳

راهنمای آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۱۳۹۴ به اطلاع میرساند آزمون صلاحیت بالینی براساس کوریکولوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شامل توانمندی ها و مهارت های اصلی مورد انتظار و دروس تخصصی مندرج در برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری (پرستاری بزرگسالان و سالمندان، کودکان و نوزادان) در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ برای دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۱۳۹۴ برگزار می شود.

ادامه مطلب