اخبار و رویدادها

کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه علوم پزشکی برگزار می کند

کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه علوم پزشکی برگزار می کند

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی در علوم پزشکی نیمه دوم تیر ۱۳۹۷
راهنمای نحوه برگزاری و منابع آزمون آسکی در دو ایستگاه کودکان و نوزادان و مراقبت های قلبی تنفسی

راهنمای نحوه برگزاری و منابع آزمون آسکی در دو ایستگاه کودکان و نوزادان و مراقبت های قلبی تنفسی

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۴ راهنمای نحوه برگزاری و منابع آزمون عملی صلاحیت بالینی (آسکی) در دو ایستگاه کودکان و نوزادان و مراقبت های قلبی تنفسی
معرفی منابع آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی ۱۳۹۳

معرفی منابع آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی ۱۳۹۳

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۳ در این اطلاعیه عناوین امتحانی، منابع مصوب و اساتید ارزیابی کننده مستقر در ایستگاه های هشت گانه به اطلاع دانشجویان می رسد.
راهنمای آزمون صلاحیت بالینی

راهنمای آزمون صلاحیت بالینی

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۲۲:۴۶ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۲ راهنمای آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ۱۳۹۳