اخبار و رویدادها

اطلاعیه شماره ۵

اطلاعیه شماره ۵

۱۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
گروه بندی و ساعت برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پرستاری ورودی مهر ۹۴
زمان بندی تمرینات آزمون آسکی

زمان بندی تمرینات آزمون آسکی

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۵ گروه بندی و زمان بندی تمرینات آزمون آسکی دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۱۳۹۴
اطلاعیه شماره ۴

اطلاعیه شماره ۴

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
معرفی منابع آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی ۱۳۹۴
اطلاعیه شماره ۳

اطلاعیه شماره ۳

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
راهنمای آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر ۱۳۹۴ به اطلاع میرساند آزمون صلاحیت بالینی براساس کوریکولوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شامل توانمندی ها و مهارت های اصلی مورد انتظار و دروس تخصصی مندرج در برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری (پرستاری بزرگسالان و سالمندان، کودکان و نوزادان) در تاریخ ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ برای دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۱۳۹۴ برگزار می شود.