اخبار و رویدادها

اسامی و گروه بندی دانشجویان در آزمون آسکی

اسامی و گروه بندی دانشجویان در آزمون آسکی

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۱ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۶: بدینوسیله لیست اسامی و گروه بندی دانشجویان پرستاری ورودی مهر ۹۳ جهت برگزاری آزمون آسکی در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ تیر ماه اعلام می گردد.
برگزاری جلسات رفع اشکال آزمون آسکی

برگزاری جلسات رفع اشکال آزمون آسکی

۰۵ تیر ۱۳۹۷ | ۲۱:۵۰ اخبار وب سایت زیر مجموعه
اطلاعیه شماره ۵: برگزاری جلسات رفع اشکال دانشجویان در خصوص پروسجرهای آزمون آسکی
کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه علوم پزشکی برگزار می کند

کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه علوم پزشکی برگزار می کند

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی در علوم پزشکی نیمه دوم تیر ۱۳۹۷